Non Bèta's

“Een technische opleiding? Nee. Dat is gewoon echt niks voor mij.” (Melinda, 17 jaar)

I AM...

De Non Bèta’s zijn niet warm of koud te krijgen voor techniek. Ze weten hoe de computer aan en uit moet, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Mensen in technische beroepen zijn in de beleving van Non Bèta’s nerds die erg op zichzelf zijn en in een witte jas eenzaam achter een bureau in een laboratorium zitten. En dat vindt de Non Bèta geen aantrekkelijk vooruitzicht voor zijn eigen toekomst. Op school vinden ze de exacte vakken moeilijk, saai en niet interessant. Het lesmateriaal is ouderwets en ze snappen niet waarvoor deze vakken nuttig zouden zijn in de praktijk. Deze groep heeft zelfs een uitgesproken hekel aan wiskunde en natuurkunde. De Non Bèta is gemiddeld iets ouder en er zitten opvallend veel meisjes in deze groep: 76% is vrouw. Het komt maar weinig voor dat de ouders van een Non Bèta een technisch of exact beroep hebben. Technologie vindt de Non Bèta vooral niet cool en erg saai. Deze groep is sterk maatschappelijk betrokken, wil iets voor de maatschappij betekenen, maar ziet niet wat voor rol techniek of bèta daarbij zou kunnen spelen.

I LEARN...

Profielen met vooral talen en weinig technische en exacte vakken zijn populair bij deze groep. Non Bèta’s zijn niet vaak te vinden in het techniek-, natuurkunde- of wiskundelokaal. Deze groep kiest niet voor een technisch profiel, maar voor Zorg & Welzijn op het vmbo en Economie & Maatschappij of Cultuur & Maatschappij op havo en vwo. En waarom? De Non Bèta vindt zichzelf geen ster in de exacte vakken en kiest daarom bewust niet voor deze vakken, maar juist voor de lessen waar hij wel goed in is of andere uitdagingen in vindt. Daarbij wil de Non Bèta niets in de bètatechnische wereld gaan doen, dus waarom zouden ze vakken in die richting kiezen?

I WANT/CHOOSE...

Net als over het exact onderwijs zijn Non Bèta’s ook kritisch over technische en exacte beroepen. Wat ze wel willen is een lastige vraag voor de Non Bèta, maar ze willen hem wel graag beantwoorden. Iets met talen, rechten, in de dienstverlening, met kinderen of toch iets artistieks? Deze groep bereidt zich het meest actief voor op een studiekeuze. Ze bezoeken open dagen, lezen folders en doen vaker dan anderen een studiekeuzetest. Ze praten met ouders, vrienden en de decaan over hun mogelijkheden en welke opleiding ze moeten gaan volgen. Met mensen omgaan is een belangrijk onderdeel van een toekomstige baan, net als individualiteit en jezelf kunnen zijn. De werelden van Voeding & Vitaliteit of Lifestyle & Design spreken deze groep nog wel aan, maar van Water, Energie & Natuur of Science & Exploration moet de Non Bèta niets hebben.