Jorgen de Jonge (35)

Viroloog

Werkt bij: Nederlands Vaccin Instituut
Functie: senior scientist
Beroep: viroloog
Passende opleiding: Scheikunde, Biochemie.


Handige eigenschappen om te bezitten

Nieuwsgierig, goed kunnen samenwerken, nauwkeurig, interesse in chemie.

Werk en bedrijf

“Het Nederlands Vaccin Instituut valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We werken hier met zo’n driehonderd mensen. We doen verschillende dingen, zo houden we ons bezig met de productie van vaccins: hier worden een aantal vaccins voor het Nationale vaccinatieprogramma gemaakt. Dit programma bestaat o.a. uit inentingen tegen de bof, mazelen en polio. Wat we niet zelf maken kopen we in. En dan hebben we ook een onderzoeksafdeling, daar werk ik. We doen onderzoek ten behoeve van het Nationaal Vaccinatieprogramma. Veel vaccins kunnen nog verbeterd worden, daar zijn wij mee bezig. Ook kijken we of een vaccin effect heeft als het in mindere mate toegediend wordt, dus in plaats van drie keer spuiten, maar twee keer spuiten. Ook werken we aan de ontwikkeling van hele nieuwe vaccins tegen ziektes die ons land bedreigen, zoals tegen een grieppandemie.”

Werkzaamheden
“Ik ben projectleider, dat betekent dat ik veel bezig ben met projectmanagement. Ik plan vaccinstudies in, zorg dat de juiste mensen beschikbaar zijn, zorg voor de benodigde financiën en materialen. Daarnaast is belangrijk dat alles wat we doen wetenschappelijk onderbouwd is. Ik schrijf daarom uit hoe je iets gaat testen en waarom en wat er moet gebeuren. En dat gebeurt vervolgens met een team waar ik zelf ook deel van uit maak. Dit vindt in het laboratorium plaats. Maar we werken ook voor klanten. Ik adviseer klanten over het komende traject, maar ook inhoudelijk over het vaccin. Dus ik moet ook goed op de hoogte blijven, dat doe ik door veel vakliteratuur te lezen.”
 
Drukte op het lab
“Wij hebben eigenlijk altijd de radio aan staan en als ik er werk het liefst lekker hard. Een deel van de handelingen die we doen bij een proef is routine voor ons. Dus we kunnen ondertussen gewoon bijpraten. We kijken wel eens door een microscoop, maar dat gebeurt af en toe. We zijn vooral bezig met proeven doen. Je zit vaak in een soort veiligheidskast met een pipet waarmee je bijvoorbeeld virus bij cellen doet en kijkt of deze geďnfecteerd raken. Je ziet het wel eens op het journaal.”

Gevaarlijke virussen
“Het vogelgriepvirus (H5N1) is een gevaarlijk virus, zelfs dodelijk. Als we met zo’n soort virus aan de slag gaan, gelden er hele strenge regels. Het virus wordt door een koerier gebracht, in een hele sterke container die je twintig meter naar beneden moet kunnen gooien zonder dat er iets kapot gaat. Vaak komt zo’n virus uit het buitenland. Er zijn heel veel vergunningen nodig om zo’n virus te mogen invoeren in Nederland en te transporteren. Dan gaat het in een vriezer die goed op slot kan, niemand mag erbij. Als we ermee gaan werken, gebeurt dat in een isolator. Dat is een hermetisch, van de buitenwereld afgesloten cabine waar het virus via een sluis in wordt gezet. Diegene die met het virus aan de slag gaat, doet dat van buitenaf met grote handschoenen die aan de cabine vastzitten en waar je van buitenaf je handen in moet doen. Je moet getraind zijn als je met een gevaarlijk virus gaat werken en veel ervaring hebben met andere minder gevaarlijke virussen.”

Maatschappelijk nut
“Als instituut hebben wij als missie dat wij onze bevolking beschermen tegen infectieziektes. Dat zijn ziektes die voor het grootste deel door virussen en bacteriën worden veroorzaakt. Dat is een hele belangrijke missie en van groot maatschappelijk belang. Er zijn een aantal vaccins die dit soort ziektes kunnen voorkomen, maar er zijn ook infectieziektes die we nog niet kunnen voorkomen. Daar blijven we altijd onderzoek naar doen. Ook willen we de huidige vaccins verbeteren. Er zijn een aantal vaccins heel succesvol geweest, zoals bijvoorbeeld het vaccin tegen pokken, waar heel veel mensen vroeger aan overleden. Dit vaccin heeft pokken uitgeroeid.”

Studie scheikunde dankzij bommetjes
“Mijn liefde voor scheikunde komt dankzij oud en nieuw. Dan ging ik altijd bommetjes en ander vuurwerk in elkaar knutselen. Op een gegeven moment ga je je interesseren in de chemie erachter; welke ingrediënten je nodig hebt om iets te laten knallen en hoe dat dan werkt. Nou, toen ben ik me verder gaan verdiepen, ben ik boeken gaan lezen en proefjes gaan doen. Zo kwam ik tot de ontdekking dat ik scheikunde heel leuk vond. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik de chemie wel leuk vond, maar meer had met de chemie achter de biologie. Ik vond het bijzonder interessant te zien hoe de natuur chemische processen zo kan gebruiken dat er zeer complexe levensvormen uit ontstaan, vandaar dat ik toen de richting van biochemie op ben gegaan en uiteindelijk in de virologie ben beland.”

De wereld over met Scheikunde
“Veel mensen denken dat je alleen maar leraar kunt worden met scheikunde. Want wat doe je er anders mee? Denken ze dan. Maar dat is helemaal niet waar. Veel scheikundigen werken in de farmaceutische industrie en maken allerlei medicijnen. Je kunt ook plastics ontwikkelen, of bij Philips werken om nieuwe verfcoatings te ontwikkelen. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar als je om je heen kijkt, dan is er bijna geen beroep te bedenken waar niet ook scheikunde achter zit. Ik heb vrienden van mijn studie Scheikunde die over de hele wereld werken, bij Shell bijvoorbeeld. Het is heel breed en wij scheikundigen praten echt niet de hele tijd over proefjes doen.”