Ritchie Trompert (37)

Werkbouwtuigkundig ingenieur

Werkt bij: Brandweer Amsterdam-Amstelland
Functie: Manager Facilitaire Ondersteuning
Beroep: Werktuigbouwkundig Ingenieur
Passende opleiding: Werktuigbouwkunde (hts).

Handige eigenschappen om te bezitten

Innovatief, ambitieus, avontuurlijk, harde werker.

Werk en bedrijf

“Er werken ongeveer 1250 mensen bij Brandweer Amsterdam-Amstelland, waarvan het grootste deel in de operationele dienst. Verdeeld over 22 kazernes zijn er 650 beroeps en driehonderd vrijwilligers actief in de operationele dienst. De overige personen werken in de ondersteunende en stafafdelingen waarvan de meesten op het hoofdkantoor. Brandweer Amsterdam-Amstelland bestaat uit drie sectoren, namelijk: Operationele Dienst (deze gaat over de kazernes), Expertise & Regie (hier vinden alle voorbereidingen plaats) en Bedrijfsvoering. De afdeling Facilitaire Ondersteuning, waar ik manager van ben, valt onder de sector Bedrijfsvoering. Mijn kantoor bevindt zich in het Westelijk Havengebied. Het is een groot terrein met kantoren, maar ook het garagebedrijf en een grote hal met uitrukvoertuigen (brandweerwagens). Hier werken we met 35 mensen verdeeld over drie afdelingen. Iedereen die hier werkt is erg loyaal aan de organisatie en heeft iets met de brandweer, sommigen hebben zelfs een achtergrond als brandweerman/vrouw. Als er een groot incident in de regio is, loopt de spanning op, iedereen wil er bij zijn.”

Werkzaamheden
“Ik vervul meerdere functies. Dat maakt mijn werkdag nogal complex. Op mijn afdeling stuur ik drie afdelingshoofden aan. Omdat mijn afdeling ook verantwoordelijk is voor alle inkoop, besteed ik veel tijd aan financiën, maak ik begrotingen en schrijf ik rapporten. Vaak moet ik voor overleg naar ons hoofdkantoor. Naast mijn functie als manager, heb ik ook een uitrukfunctie. Ik ben één van de vier hoofdofficieren van het korps. In mijn dienstweek ben ik operationeel verantwoordelijk voor de regio en heb de leiding bij grote calamiteiten (een grote brand bijvoorbeeld of als het mis gaat bij een groot evenement). Daarnaast ben ik voorzitter van de vakgroep grootschalig optreden en stuur ik een aantal van onze officieren aan. Buiten de regio ben ik instructeur tijdens trainingen in buitenlandse oefencentra en ben ik voorzitter van het landelijk netwerk materieel en verwerving. Kortom, ik ben veel op pad ook om te vergaderen of de adviseren.”

Loopbaan
“Ik ben ooit als achttienjarige begonnen bij de vrijwillige brandweer in mijn  woonplaats, waar ik dat nog steeds doe. Zo is mijn carrière begonnen. Toen ik in het laatste jaar van mijn studie werktuigbouwkunde zat, wilde ik graag iets bij de brandweer doen. Ik heb gesolliciteerd bij de brandweer in Amsterdam, toch het grootste korps van Nederland, en mocht mijn afstudeeronderzoek komen doen. Na het afronden van mijn onderzoek vroegen ze me te blijven om de resultaten bij de brandweer door te voeren. Zij waren toen bezig met het doen van een groot aantal aanbestedingsprojecten. En ik rolde daar een beetje in, omdat ik er toch was. Ik heb me daar in verdiept en heb veel kennis opgedaan die er nog niet was en zo heb ik mezelf eigenlijk onmisbaar gemaakt. Ik werd projectleider bij aanbestedingen en mocht de afdeling verder opbouwen en meer expertise binnen halen. Zo heeft mijn loopbaan zich steeds verder ontwikkeld.”

Eén grote familie
“Of je nou in Amerika of Turkije komt, je wordt met open armen ontvangen. Ik heb nog een buitenlandse stage gedaan, in New York en Washington. Daar is brandweerman zijn echt een levenswijze. Maar overal waar je komt, ben je welkom bij collega’s. Je hoeft je nooit meer druk te maken over een slaapplaats als je naar het buitenland gaat.”

Mannenwereld & imago
“Als ik zeg dat ik bij de brandweer werk, moet ik toch uitleggen dat ik niet dagelijks uitruk naar branden. Of ze vragen waarom ik bij de brandweer ben gaan werken,  terwijl ik zo goed kon leren... Terwijl we met veel hoog opgeleiden werken. We zijn niet alleen een bedrijf met een rode auto’s, we zijn een organisatie als vele anderen. Vooral op de kazerne is het een echte mannenwereld. Je werkt 24 uur op en 24 uur af. Het is een harde wereld, met eigen regels en fysiek zwaar werk. Van de 650 beroeps op de kazernes zijn er hooguit tien vrouw. Maar ik zeg altijd maar, de hoogste brandweerbaas in Amsterdam-Amstelland, onze commandant, is wel een vrouw.”

Opleiding
“Bij de brandweer werkt een variëteit aan achtergronden. Je hebt bijvoorbeeld collega’s met een studie kunstgeschiedenis, die op de brandweeracademie de officiersopleiding hebben gevolgd. Voor de technische dienst is het wel handig een technische achtergrond te hebben. Wat mij het meest heeft geholpen is dat ik projectmatig onderwijs heb gevolgd. Je leert aan de hand van opdrachten. Daar moet je een projectplan voor schrijven, je leert werken in groepjes, je leert om te gaan met tijd en planning en je leert te presenteren. Dat was enorm goede bagage voor mijn latere werkzaamheden.”

Carrière en verdiensten
“Hoe hoger je op de ladder komt, hoe algemener het management wordt. Ik vind het prettig om op een plek te zitten waar ik invloed heb en in staat ben om de brandweer vorm te kunnen geven. Dan gaat het echt ergens om. Het is daarom ook mijn ambitie om op zo’n plek te zitten. De brandweer heeft een ambtenaren cao. Je begint onder aan de ladder en je gaat in schalen omhoog naar gelang het aantal jaar dat je werkt en hoe hoog je functie is.”