Sharif (36)

Cross-Data Analist

Waar komt jouw beroep Cross-Data Analist vandaan?
“Zo’n twintig jaar geleden, rond 2010, waren de scheidslijnen tussen de verschillende wetenschappelijke vakgebieden nog duidelijk afgebakend. Universiteiten waren onderverdeeld in verschillende faculteiten, zoals sociale wetenschap, geesteswetenschap, bètawetenschap en medische wetenschap. De wetenschappers richtten zich binnen deze verschillende disciplines vooral op hun eigen vakgebied. Hoewel dit mooie inzichten heeft voortgebracht, zijn de belangrijkste wetenschappelijke inzichten van de afgelopen tien jaar het resultaat van een combinatie van deze verschillende wetenschappelijke disciplines. Een samenvoeging van kennis is in de Nederlandse maatschappij van 2030 heel belangrijk geworden. Het is te beperkt om altijd binnen één discipline te denken. Daar komen we in deze tijd niet meer verder mee. Door vakgebieden met elkaar te verbinden ontstaan er nu allerlei nieuwe inzichten.

Dit combineren van kennis en inzichten vindt tegenwoordig op veel grotere schaal plaats, wat vooral te danken is aan de vooruitgang in de ICT. Door ontwikkelingen op het gebied van information science en kunstmatige intelligentie kunnen wetenschappers gegevens en theorieën uit verschillende disciplines steeds beter en makkelijker aan elkaar koppelen. Computers zijn, mits goed geprogrammeerd, tegenwoordig in staat om zelfstandig logische verbanden te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om verschillende soorten data te koppelen en zodoende nooit eerder gelegde verbanden te ontdekken en te onderzoeken. Als Cross-Data Analist sta ik voor de uitdagende opgave om deze ingewikkelde multidisciplinaire analyses en datakoppelingen te initiëren en te begeleiden. Mijn collega’s en ik werken er zo aan om wetenschap naar een volgend niveau te tillen.”

Wat doe je als Cross-Data Analist?
“Het is mijn taak om datakoppeling op grote schaal te regelen. Dit is een ingewikkeld proces waarbij ik gebruik maak van statistiek en wiskundige logica. Daarnaast is kennis van ICT essentieel. Ik moet niet alleen deze technische kant organiseren, maar ben ook verantwoordelijk voor de initiatie van datakoppeling. Als Cross-Data Analist ben ik op de hoogte van verschillende databases en heb ik inzicht in de waarde van eventuele koppelingen. Hiervoor kom ik veel in aanraking met vooraanstaande wetenschappers uit verschillende disciplines. Ik breng ze met elkaar in contact en stimuleer ze zo tot interdisciplinair onderzoek, waarbij ik de spilfiguur blijf.

Mijn vak is soms best lastig uit te leggen, dus laat ik het proberen aan de hand van een project waar ik nu mee bezig ben. Bij sociologie heeft een onderzoeker alle bezorg- en productgegevens van een supermarktketen tot zijn beschikking. Hierin staat enorm veel informatie over wat mensen in bepaalde regio’s het afgelopen jaar allemaal hebben gekocht en gegeten. Het is dan erg interessant om deze informatie te koppelen aan bijvoorbeeld een database met informatie over de verdeling van bevolkingsgroepen over verschillende gebieden in Nederland. Extra interessant wordt het wanneer je deze twee databases ook nog koppelt aan een gegevensbestand van gezondheidswetenschappen over de gezondheid van Nederlanders per geografisch gebied. Als je deze drie databases aan elkaar koppelt en gezamenlijk analyseert, leidt dit tot zeer belangrijke nieuwe inzichten, waar de verschillende wetenschappers los van elkaar niet snel toe gekomen waren. Zowel voor de gezondheidswetenschapper, de socioloog als de geograaf is dergelijk onderzoek dus buitengewoon interessant.”

Welke opleiding heb je gevolgd om Cross-Data Analist te worden?
“Ik ben in 2017 begonnen met de interdisciplinaire studie Information Science. Deze studie richt zich op de samenhang van informatie en communicatie en de invloed van informatietechnologie (ICT) op deze wisselwerking. Aan het einde van mijn studie heb ik me gespecialiseerd in het toepassen van information science op wetenschap. Dit betekent dat ik ook veel vakken heb gevolgd op het gebied van statistiek, wiskundige logica en wetenschapsfilosofie.

Als Cross-Data Analist is het belangrijk om verbanden tussen verschillende wetenschappelijke disciplines te kunnen leggen. Kennis van de grote lijnen en stromingen binnen de verschillende wetenschappelijke disciplines is dus ook zeker nodig. Na mijn studie kreeg ik een promotieplek aangeboden aan de universiteit, waarvoor ik me vier jaar lang heb beziggehouden met een groot interdisciplinair onderzoek. Daarna kon ik aan de slag als Cross-Data Analist voor dezelfde universiteit. Mijn werk voegt echt iets toe aan de wetenschap, want ik vergroot de mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek en zorg daarmee dat er complexe verbanden worden onderzocht die je vroeger niet voor mogelijk hield.”