Yasmina (32)

DNA Sequencer

Waar komt jouw beroep DNA Sequencer vandaan?
“DNA sequencing is het in kaart brengen (sequencen) van het complete DNA van een persoon. Het DNA zit in bijna elke cel van het lichaam en is zo klein dat het niet met het blote oog kan worden waargenomen. Je DNA bestaat uit een combinatie van erfelijk materiaal van je moeder en van je vader. Deze combinatie bepaalt voor een groot deel hoe je bent en hoe je eruitziet. Hoe dit precies in elkaar zit is erg ingewikkeld. Het DNA is te vergelijken met een puzzel, waarin alle stukjes in een specifieke volgorde liggen. Het sequencen van je DNA is eigenlijk het oplossen van de puzzel. Je creëert een totaalbeeld van de erfelijke eigenschappen van een persoon.

Vanuit dit totaalbeeld van het DNA kunnen we voorspellen hoe een persoon zich op medisch gebied zal ontwikkelen. Hiermee kan worden vastgesteld welke ziektes een persoon in de loop van zijn of haar leven mogelijk oploopt. Bij een vijftienjarige jongen kunnen we bijvoorbeeld zien dat hij 60% kans heeft om op zijn veertigste prostaatkanker te krijgen. Meer en meer mensen willen dit soort informatie over hun medische toekomst graag weten. Er zijn namelijk steeds meer preventieve behandelingen van verschillende (ernstige) ziektes mogelijk. Het is nu, in 2030, heel normaal om een afspraak te maken bij een bedrijf om je DNA te laten sequencen en zo een beeld te krijgen van je medische toekomst. Ik ben degene die deze sequences uitvoert en analyseert.”

Wat doe je als DNA Sequencer?
“Als ik aankom op mijn praktijk in het medisch centrum begin ik meestal met een aantal afspraken met cliënten die graag hun DNA willen laten sequencen. Ik bereid de klant dan voor op mogelijke uitslagen, want deze kunnen ook negatief zijn en dus niet zo fijn om te horen. Als blijkt dat de klant er klaar voor is, kan ik aan de slag. Ik neem dan eerst een DNA-sample. Eén cel van een lichaam is al genoeg voor de gehele sequence. Hierna ga ik met hoogtechnische apparatuur aan de slag om het DNA bloot te leggen en alle informatie over de structuur en volgorde van het DNA in kaart te brengen. De enorme hoeveelheid data die wordt onttrokken aan het DNA slaan we op geavanceerde computers op. Hierop voeren we dan alle berekeningen uit om uiteindelijk tot een betrouwbare analyse van het DNA te kunnen komen.

Als de analyse is afgerond, kan ik een betrouwbare voorspelling van de medische toekomst van de cliënt doen. Dit proces is erg intensief en de uitkomst is elke keer weer een verrassing. Het moment van analyse is daarom echt iets waar ik naar uitkijk. Tot slot stel ik een medisch toekomstrapport op voor de klant. In dit rapport bespreek ik de medische toekomst en adviseer ik ook op het gebied van leefstijl en mogelijke preventieve behandelingen. In deze afsluitende fase probeer ik de klant daadwerkelijk te helpen met het veiligstellen van een gezonde toekomst.”

Welke opleiding heb je gevolgd om DNA Sequencer te worden?
“In 2010 zat ik op de havo en had ik een NG-profiel. Toen ik ging studeren koos ik voor een hbo-opleiding Bio-Informatica. Het bleek een goede basis voor mijn latere werk als DNA Sequencer. Ik kon er de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor mijn werk en ervaring opdoen met moleculair onderzoek. Deze studie heeft me praktische vaardigheden, maar ook achtergrondkennis op het gebied van DNA sequencing opgeleverd.

Na afronding van mijn studie in 2017 kon ik direct aan de slag als DNA Sequencer bij het bedrijf waar ik nu al een paar jaar werk. Aan het begin ondersteunde ik vooral bij het uitvoeren van de sequences, maar tegenwoordig bemoei ik me meer met de uiteindelijke analyse en het opstellen van het medisch toekomstrapport voor de klanten. Deze vertaalslag van de sequence-resultaten naar een begrijpelijk rapport vind ik erg leuk om te maken. DNA sequencing blijkt sterk in populariteit toe te nemen. Het besef groeit dat je met preventieve behandelingen veel ernstige ziektes kunt voorkomen. Een DNA sequence is daarom een logische stap om je medische toekomst veilig te stellen. Het is beter om dertig jaar te vroeg te constateren dat je waarschijnlijk een bepaalde ziekte zult ontwikkelen, dan drie maanden nadat de ziekte zich daadwerkelijk heeft gemanifesteerd. Met mijn werk heb ik invloed op de levenskwaliteit van veel mensen en zorg ik dat ze minder vaak verrast worden door een ernstige ziekte. Het belang van mijn werk zie ik duidelijk terug in de dankbare reacties van veel klanten.”