Jesse (31)

Robotmonteur

Waar komt jouw beroep Robotmonteur vandaan?
“Als ik het ziekenhuis van nu vergelijk met hoe het eruitzag toen mijn vader er net kwam werken, dan is dat echt een wereld van verschil. Mijn vader heeft dertig jaar als onderhoudsmonteur in het ziekenhuis van Sittard gewerkt en heeft gezien hoe steeds meer robots werden ingezet. Inmiddels is hij met pensioen, net als vele anderen van zijn leeftijd. Voor werk dat eerst door mensen werd gedaan, worden nu robots ingezet. Dat is ook wel logisch, want wie moeten al die oude mensen anders verzorgen? Er zijn naar verhouding veel te weinig jonge mensen om alle ouderen te helpen en verzorgen. Robots nemen het werk over dat door de afname van arbeidskrachten vrijkomt. Niet alleen in ziekenhuizen of verzorgingshuizen, maar ook bij mensen thuis, waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Robots nemen ons veel werk uit handen. In het begin brachten ze vooral eten, lakens en medicijnen rond, maar nu zijn robots afgestemd op de persoonlijke zorgbehoefte van zieken, minder validen en ouderen. Deze nieuwe zorgrobots moeten reageren op hun omgeving en ze moeten veilig functioneren omdat ze met mensen werken. Ze werken anders dan bijvoorbeeld robots die in een fabriek een auto maken. Als die een productiefout maken, kan die vaak nog worden hersteld, maar een fout van een zorgrobot bij een patiënt kan ingrijpende en onherstelbare gevolgen hebben. Ook moeten zorgrobots zich kunnen aanpassen aan hun patiënten. De zorgbehoefte en lichaamsbouw is per patiënt namelijk heel verschillend. Het is mijn taak om de robots zo af te stellen dat ze doen wat nodig is.”

Wat doe je als Robotmonteur?
“Ik ben gespecialiseerd in het maken, programmeren, onderhouden en repareren van robots. Daarvoor moet ik natuurlijk goed op de hoogte zijn van de wensen van de patiënten voor wie de robots zorgen. Als Robotmonteur heb je een dienstverlenende houding ten opzichte van de klant en stem je de robots af op al hun wensen en behoeften. Daarvoor ben ik veel bezig met correctief en preventief onderhoud. Ik hou van sleutelen, dus dat doe ik graag!

Bij een oudere thuiswonende gebruiker heeft de robot vooral zorgtaken, van het verzorgen van eten tot allerlei andere huishoudelijke taken. De robot kan helpen met het uittrekken van kousen en eventueel met het wassen van de gebruiker. Vooral dat laatste is een gevoelig onderwerp, waardoor ik hierbij ik echt goed moet weten wat wel en niet gewenst is. Natuurlijk heb je ook te maken met verschillen tussen mannen en vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond. Technisch inzicht en inventiviteit zijn dan ook belangrijk. Ik stel de robot zo in dat deze op vragen of commando’s van de gebruiker kan reageren. Je kunt hem bijvoorbeeld een boodschap laten doen of contact laten opnemen met een familielid.”

Welke opleiding heb je gevolgd om Robotmonteur te worden?
“Om Robotmonteur te kunnen worden, heb ik de opleiding Robot Technics gedaan. Daar leer je in vakken als werktuigbouwkunde, elektrotechniek en mechatronica alles over de technische werking van een robot. Vooral mechatronica vond ik heel interessant, omdat je daar echt leert wat bij het ontwerpen belangrijk is. Ook heb ik les gehad in engineering, technische automatisering en technologie in de zorg. Dat laatste is erg belangrijk voor mij omdat ik daar nu in de praktijk veel mee bezig ben. Behalve de technische kant heeft mijn beroep ook een psychologische kant. Mensen zijn namelijk niet altijd in staat om echt aan te geven wat ze nodig hebben. In zo’n geval overleg ik vaak met de naaste familie, maar soms moet ik het ook zelf inschatten. Daarom heb ik tijdens mijn opleiding ook vakken als SPW en psychologie gevolgd.”