Het jongerenpanel

Naar aanleiding van BètaMentality signaleerden we bij de onderwijsinstellingen een sterke behoefte aan meer concrete handvatten voor de invulling van de voorlichtingsactiviteiten.

In 2009 en 2010 werden websites, brochurelijnen en open dagen van ruim tien hbo- en wo-opleidingen beoordeeld door jongerenpanels. Ieder panel bestond uit twee Mensgerichte Generalisten, twee Concrete Bèta’s en twee Carrière Bèta’s. Zij gaven feedback op voorlichtingsmiddelen en gingen als mysteryshopper op pad om zo een realistisch beeld te krijgen van het verloop van een open dag. Uit de bevindingen van de verschillende trajecten heeft YoungWorks een aantal algemene conclusies geformuleerd over website, brochurelijn en de open dag. In de publicatie BètaMentality 2011-2016 is een hoofdstuk opgenomen met de bevindingen.