De succescases

Vanaf 2008 hebben vele onderwijsinstellingen en uit het bedrijfsleven (meer dan 1.000 professionals) kennis gemaakt met het BètaMentality-model in presentaties en tijdens workshops. Het model dient als strategisch kader of praktisch instrument om te communiceren met jongeren over bètatechniek. In 2010 brachten we 15 succescases in kaart.  

Aan de hand van deze cases ontstaat een beeld van mogelijke toepassingen van het BètaMentality-model in de praktijk. Hierbij kregen we ook inzicht in de kansen, toepassingsmogelijkheden, belemmeringen en weerstanden binnen de organisatie. Op basis van gesprekken met professionals die in hun organisatie al gebruik maken van het BètaMentalitymodel geven we een aanzet tot mogelijke verbeteringen en tools, die de succesvolle toepassing van het model in de eigen organisatie stimuleert en mogelijk maakt.

De kern van het BètaMentality-model, het doelgroep-denken en het besef dat jongeren niet allemaal Concrete Bètatechnici zijn, is voor veel professionals een echte eye-opener. Dat je met verhalen over de maatschappelijke mogelijkheden, status en carrièreperspectieven steeds een andere doelgroep aanspreekt is belangrijk om te beseffen.

Een succesvolle vertaalslag van het BètaMentality-model naar de eigen organisatie hangt samen met het vroegtijdig betrekken van medewerkers en het model niet op te leggen. Gelijktijdige deelname aan een workshop door bijvoorbeeld docenten en marketing/management medewerkers is hierbij een goed idee.

Lees alle succescases (pdf, 24MB)