Mensgerichte generalist

“Ik vond ook van alles leuk en heb gekeken wat ik allemaal kon en heb altijd al iets gehad met auto's, dus dan ga je niet automatisch iets met talen doen. Ik heb er nog keuzevakken bij gedaan zoals Biologie en Economie om het nog breder te maken en alles open te houden.” (Erik, 21 jaar)

I AM...

De Mensgerichte Generalisten zijn blij dat ze dankzij de scooter snel op school zijn, maar daar houdt de interesse voor techniek ook op. Toch hebben ze geen negatief beeld over de technische beroepen en ook niet over de gerelateerde vakken. Ze vinden dat de lessen levendig gegeven worden en ze snappen vaak het nut van deze vakken. De Mensgerichte Generalisten zijn denkers en willen zich ontwikkelen: leren en studeren vinden zij leuk en gaat hen makkelijk af. Een duidelijk beeld van technologie heeft deze groep niet, wat mogelijk het lagere vertrouwen van de Mensgerichte Generalist in technologische vooruitgang en de maatschappelijke voordelen ervan verklaart.

I LEARN...

Ondanks het feit dat de Mensgerichte Generalisten geen problemen met exacte vakken hebben, kiezen ze vaker voor meer maatschappelijke en gezondheidgeoriënteerde richtingen als Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of de sector Zorg & Welzijn. Ze hebben het gevoel dat ze in deze richtingen beter op hun plek zitten om iets te betekenen voor de maatschappij. Gezien deze profielen is het niet verassend dat de Mensgerichte Generalist zich soms zorgen maakt over onderwerpen die spelen in de maatschappij, zoals klimaatsverandering en gezondheid. De technische en exacte vakken vindt de Mensgerichte Generalist niet moeilijk of saai, maar spreken minder aan, omdat minder duidelijk is wat je daarmee kunt betekenen voor mensen. Vaak is de motivatie voor een opleiding van de Mensgerichte Generalist te vinden in ‘iets willen doen voor de samenleving’. Werken met mensen en kinderen staan hoog op hun lijstje. Zij zien deze wensen eerder vervuld worden in een maatschappelijk dan in een exact beroep. Vaak komt dit omdat er geen kennis is over de diversiteit aan beroepen en de internationale mogelijkheden in de exacte wereld.

I WANT/CHOOSE...

De ideale baan voor een Mensgerichte Generalist is in de eerste plaats iets dat hij leuk vindt. Ze volgen hun interesse. Iets met mensen, iets met de maatschappij of iets internationaals. De Mensgerichte Generalist wil nuttig zijn voor de maatschappij en hoopt een baan te vinden waar hij zichzelf kan ontplooien. Een uitdaging in het werk vinden en status is voor deze jongeren van minder belang. Hun studiekeuze hangt in tegenstelling tot bij de Carrière Bèta niet af van de beroepsperspectieven, maar wordt vanuit interesse gemaakt. De brede interesse maakt de keuze voor een opleiding of richting moeilijk. De Mensgerichte Generalist gaat minder actief op zoek naar een studie en heeft behoefte aan meer ondersteuning hierbij: vanuit school, bedrijfsleven, maar ook vanuit hun ouders. Ze zijn niet zo toekomstgericht en een duidelijk beeld hiervan ontbreekt dan ook. In vergelijking met de Non Bèta is de Mensgerichte Generalist veel minder negatief over een toekomst in de bètatechnische sector. Een uitgesproken mening over deze sector ontbreekt vaak. Wanneer ze echter een beter beeld van de bètatechnische wereld hebben gaat de voorkeur uit naar de sector gezondheid en voeding. Door de maatschappelijke relevantie te laten zien en te focussen op gebruikers en mensen, maak je bèta en techniek ook relevant voor deze doelgroep binnen andere contexten.