De bètawerelden

De wereld van bèta en techniek is meer dan witte jassen en schroevendraaiers. Om de hoeveelheid mogelijkheden te laten zien, verdelen we bèta en techniek in zeven werelden. Avonturiers, creatieve geesten, ontdekkers, vernieuwende denkers en wereldverbeteraars, zo is er voor iedereen iets te vinden.

WAAROM BÈTAWERELDEN?

Voor veel leerlingen is het inspirerend om technische en exacte vakken te kunnen plaatsen in een context of ‘wereld’ waarin deze vakken een belangrijke rol spelen. Voor dit onderzoek hebben we de gehele bètasector opgedeeld in zeven ‘werelden van bètatechniek,’ ofwel bètawerelden.

ARGUMENTEN

Het heeft weinig zin om met jongeren in gesprek te gaan over de bètasector als geheel. Deze sector is zo breed en alomvattend dat jongeren zich hier nauwelijks een beeld bij kunnen vormen.

  • We hebben de bètawerelden neutrale en positieve benamingen meegegeven om zo beter aan te sluiten bij de bele- vingswereld van de jongeren. Meer traditionele namen als de ‘metaalsector‘ of de ‘levensmiddelenindustrie’ roepen eerder negatieve associaties op.
  • De opdeling in werelden maakte het ook mogelijk om in het BètaMentality- onderzoek samen te werken met partijen uit die sectoren, zoals het Neder- lands Water Partnership, de VNCI en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).