Maaike Schaapman (34)

Natuurkundige en sterrenkundige

Werkt bij: Stork Poultry Processing
Functie: octrooigemachtigde
Beroep: natuurkundige en sterrenkundige
Passende opleiding: Natuur- en Sterrenkunde afstudeerrichting Experimentele Natuurkunde (wo)

Handige eigenschappen om te bezitten

Zorgvuldig, interesse in juridische aspecten, interesse voor vernieuwende ontwikkelingen, verantwoordelijk, resultaatgericht.

Werk en bedrijf

“Ik werk bij Stork Poultry Processing. Wij ontwikkelen machines voor de voedselverwerkende industrie. Op de afdeling onderzoek & ontwikkeling worden nieuwe machines bedacht en die worden vervolgens op de afdeling productie gemaakt. Kenmerkend aan de organisatie vind ik de enorme drive van werknemers om mooie technologie te ontwikkelen.
Mijn functie binnen Stork Poultry Processing is octrooispecialist, of eigenlijk octrooigemachtigde. Op de afdeling worden er veel nieuwe en vernieuwende technologieën en machines bedacht. Voor deze nieuwe uitvindingen moet juridische bescherming (octrooi) aangevraagd worden bij het Agentschap NL Octrooicentrum en het Europees Octrooi Bureau. Op die manier mogen concurrenten jouw uitvindingen niet kopiëren en verdien je dus als bedrijf als eerste geld aan jouw uitvindingen.
Octrooigemachtigde is een beschermd beroep, je moet er speciale examens voor doen en diploma’s halen. In de vijf jaar die ik inmiddels bij Stork Poultry Processing werk, heb ik alle benodigde diploma’s gehaald. Als octrooigemachtigde mag je een uitvinder vertegenwoordigen bij Agentschap NL Octrooicentrum en het Europees Octrooi Bureau. Veel octrooispecialisten hebben een technische opleiding omdat je moet weten hoe het apparaat werkt en ook wat er specifiek interessant aan is om octrooi voor aan te vragen.”

Werkzaamheden
“Als octrooigemachtigde heb ik veel overleg met projectleiders over wat er ontwikkeld wordt en wat beschermd moet worden. Als vervolgens besloten is dat ergens een octrooi voor aangevraagd moet worden, neem ik meestal een extern bureau in de hand die mij ondersteunt bij het schrijven van alle benodigde stukken. Je moet eerst op zoek in bestaande octrooiliteratuur of de ontwikkeling waarvoor je octrooi wilt aanvragen misschien al bestaat.
Je kunt bij twee instanties octrooi aanvragen; het Agentschap NL Octrooicentrum en het Europees Octrooi Bureau. Als de octrooiaanvraag helemaal geschreven is, wordt hij ingediend bij een van deze twee instanties. Meestal is een aanvraag die je indient niet in een keer goed, en komt er een brief met aanpassingen die gedaan moeten worden. Ik ben in mijn werk dus voornamelijk bezig met overleggen, schrijven en reageren.”

De leuke en minder leuke kanten
“Het leukst aan mijn werk vind ik het kijken bij nieuwe ontwikkelingen op de afdeling. Daar staan alle apparaten in een grote hal met machines. De meeste energie krijg ik ervan om uiteindelijk een nieuw apparaat goed te beschermen. Het minst leuk vind ik de enorme hoeveelheid papierwerk die er altijd bij een octrooiaanvraag komt kijken. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, maar heeft geen technische inhoud en is daarom voor mij wat minder uitdagend. Naast zelf octrooi aanvragen, kun je ook bezwaar maken tegen octrooien van concurrenten. Daar gaat ook een deel van mijn tijd in zitten.”

Opleiding en carrière
“Ik heb Natuur- en Sterrenkunde gestudeerd met als afstudeerrichting Experimentele Natuurkunde. Na mijn studie heb ik promotieonderzoek gedaan en mijn proefschrift geschreven. Ik ben bij Stork Poultry Processing dan wel binnengekomen met een technische opleiding, het was direct de bedoeling dat ik op termijn deze functie zou gaan vervullen. Ik heb tijdens mijn werk bij Stork Poultry Processing de meerjarige opleiding gevolgd voor octrooigemachtigde, op kosten van het bedrijf. Dit is eigenlijk gebruikelijk met zo’n functie. In de toekomst wil ik me heel graag nog verder ontwikkelen en specialiseren binnen mijn vakgebied.”

Creatief met regeltjes
“De creativiteit van mijn werk ligt vooral in het optimaal gebruiken van de juridische mogelijkheden. Ik moet dus vooral creatief denken. Ik heb ook veel afwisseling in mijn werk. Er komen verschillende technische onderwerpen langs met verschillende technologieën. Daarnaast spreek je intern en extern veel verschillende mensen. Sommige octrooizaken zijn heel eenvoudig, andere zijn heel ingewikkeld. Soms wordt ik ook opgeroepen voor een zitting bij het Agentschap NL Octrooicentrum of het Europees Octrooi Bureau in München om een mondelinge toelichting te geven op de octrooiaanvraag.”

Maatschappelijke belangen
“Onlangs hebben we octrooi gekregen voor een ontkoppelingsmachine in een ‘overhanger’. Zo’n overhanger hangt automatisch kippen van de ene proceslijn naar de andere. Dit is een ontkoppeling voor een machine die ervoor zorgt dat er minder lawaai wordt geproduceerd en dat er minder slijtage optreedt. Dat zijn mooie zaken om een octrooi voor te krijgen en ook iets waar ik trots op ben. Dit jaar hebben we zo’n vijf tot tien octrooiverleningen gekregen, dat is ontzettend goed. Voor de overheid en de maatschappij is het van groot belang dat innovatie gestimuleerd wordt en door het mogelijk te maken uitvindingen te beschermen, is het ook aantrekkelijk voor bedrijven. Met een octrooi kun je voor twintig jaar alleenrecht aanvragen op je uitvinding.”